Första information om nedstängning av Primula under våren 2018

I samband med att Statens servicecenter tar över hanteringen av lönetjänster via nya Primula kommer Primula webb att vara nedstängt i cirka fyra veckor, från mitten av mars till 9 april 2018.

Här informerar vi om hur du som chef, i personalfunktion och som ekonom kan börja förbereda dig för nedstängningen och anslutningen. Det är extra viktigt att ärenden hanteras i god tid eftersom tidsperioden för att hantera ärenden i april innan lönekörning blir väldigt snäv, med anledning av nedstängningen.

Hur kan du börja förbereda dig inför nedstängning av Primula?

Chefer på alla nivåer (förvaltningschef, kanslichef, sektionschef, dekaner, prefekter, personalchefer och administrativa chefer)

  • Se över behov av nyanställningar eller förlängningar.
  • Planera in tid i kalendern nästa år för att i god tid kunna hantera ärenden i Primula webb (sista dag för registrering/hantering innan lönekörning: 16 januari, 15 februari och 7 mars respektive).
  • Informera medarbetare om vikten av att lägga in ledigheter/semester och ersättningar i god tid för garanterad utbetalning i mars eller april (anställda bör ha registrerat senast 5 mars).

Personalfunktion

  • Se över behov av nyanställningar och/eller förlängningar -och informera chefen kring hur det ser ut. Vad behöver göras innan nedstängning?
  • Ta ut rapporter kring vilka anställningar som upphör och informera chef.

Sektionen Ekonomi, fakultetsekonomer, institutionsekonomer/administratörer

  • Stäm av så att lönekonteringarna ligger rätt. Var ute i god tid. Redigera lönekonteringar direkt efter beslutad budget och gör en extra översyn igen strax före stängningen, särskilt för eventuella forskningsprojekt som närmar sig redovisningsdatum.

Övergripande information om projektet hittar du under fliken Presentationer om anslutning till Statens servicecenter.

Uncategorized 0

Hur påverkas jag som anställd av övergången till Statens servicecenter – övergripande förändringar

Många av de blanketter som används idag kommer att ersättas av hantering i Primula webb, till exempel föräldraledighet och friskvård.

Vi kommer att uppdatera informationen nedan i takt med att projektet löper på.

Uncategorized 0

Förändrad sidstruktur på bloggen för anslutningsprojektet till Statens servicecenter

Vi har förändrat sidstrukturen på bloggen för att göra det enklare för olika målgrupper att hitta information som rör deras roll/arbetsuppgifter/ärenden i samband med anslutningen till Statens servicecenter.

Vi kommer att uppdatera de olika sidorna i takt med att projektet löper på.

Här nedan finner du de olika ingångssidorna vi har skapat:

Presentationer om anslutning till Statens servicecenter

Processer/systemstöd – informationen berör personalsamordnare, systemförvaltare och chefer med tillhörande undersidor

Personal, personalsamordnare/administratör på fakultet – FAQ

Chefer på olika nivåer inom universitetet – information och FAQ

Ekonomi, fakultetsekonomer, institutionsekonomer/administratörer – information och FAQ

Medarbetare vid Lunds universitet (forskare/lärare/teknisk- och administrativ personal) – information och FAQ

 

 

Uncategorized 0

Välkommen till informationssidan för Lunds universitets projekt för anslutning till Statens servicecenters lönetjänst!

Statens servicecenter (SSC) börjar leverera tjänster inom löne- rese- och utläggsadministration till Lunds universitet med start våren 2018. Detta innebär att systemstödet Primula förändras samt ett antal verksamhetsprocesser och arbetssätt kopplade till detta.

På denna sida kommer projektet publicera informationsmaterial och du hittar också kontaktuppgifter till projektmedarbetare.

Uncategorized 0