Bloggen säger farväl!

Hej!

Bloggen för anslutningsprojektet till Statens servicecenter har stängt i samband med att Statens servicecenter tog över universitetets lönehantering samt driftansvar för Primula den 8 oktober 2018. Här nedan hittar du information om var du ska vända dig framöver för att få stöd och hjälp i löneärenden.

Var vänder jag mig för att få information om löner och Primula?

För frågor om din lön ska du vända dig till SSC:

  • SSC:s Portal – här loggar du in för att ställa frågor, hitta användbar information, göra felanmälan samt skicka in manuella underlag som det inte finns formulär för i Primula.
  • Ring: 29 000, knappval 3
  • För att rapportera löneärenden, logga in som tidigare i Primula: Logga in i Primula

Lunds universitets övegripande information om löner, förmåner och sjukfrånvaro hittar du som tidigare på medarbetarwebben.

Var kan jag som arbetar med HR- och ledningsstöd hitta information?

För dig som arbetar med HR- och ledningsstöd har projektet skapat en sida med  information om Lunds universitets interna rutiner och processer för lönehantering. Sidan hittar du här.

Är projektet för anslutning till SSC avslutat?

Nej, projektet på LU är inte avslutat men har gått över i stabiliseringsfas. När stabiliseringsfasen är över kommer projektet att läggas ner. Projektledare är Stefan Thoft och Pernilla Hylén.

 

Uncategorized 0

Lista på manuella underlag som ska skickas via SSC Portalen efter anslutning till SSC Primula

Denna information gäller efter anslutningen till SSC Primula 8 oktober.

Med manuella underlag avses alla ärenden som inte har något formulär i Primula och som behöver hanteras manuellt via SSC:s portal.  Detta gör du genom att t.ex. scanna in underlaget och skicka in det via SSC:s portal.

För att manuella underlag garanterat ska komma med i oktober månads löneutbetalning, ska underlagen vara SSC tillhanda senast 10 oktober. Fr.o.m. november gäller det att underlag ska vara SSC tillhanda senast den 7 i månaden för utbetalning innevarande månad.
Underlagen skannas och bifogas i ett ärende i SSC Portalen (motsvarande kundwebb).

Här nedan följer exempel på vilka typer av manuella underlag som ska inkomma via SSC Portalen på SSC:s hemsida (länken öppnas efter anslutning).

1.   Underlag som skickas in av arbetstagare

• Beslut från Skatteverket gällande tabellskatt, jämkning, SINK-skatt etc
(kan även skickas in av arbetsgivare)

• Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
(kan även skickas in av arbetsgivare)

• Beslut från Forskarskattenämnden
(kan även skickas in av arbetsgivare)

• Uppsägning av löneväxling

2.   Underlag som skickas in av arbetsgivare

• Förändrad omfattning av pågående sjukskrivning (läkarintyg ska ej bifogas, utan endast ny omfattning och fr.o.m. vilket datum förändring gäller ska meddelas SSC)

• URA-avtal (SSC registrerar URA-kontraktets anställningsuppgifter, tillägg, samt registrerar tjänstledighet på pågående anställning), Kvitton avseende URA-kontraktet, ex. kvitto för hyra m.m. SSC säkerställer att maxbelopp inte överskrids.

• Korrigeringar av ledigheter där medarbetare eller källrapportör inte kan korrigera. Korrigeringar ska vara godkända av chef, antingen via bifogat beslut, alternativt att ärendet skapas av chef.

• Förändringar av kontering på framåtrapporterade lönetillägg. Beslut om ändrad kontering ska bifogas i ärendet, undertecknad av chef eller annan behörig person

• Blanketter för Bil-, och bostadsförmån

• Beslut om förebyggande sjukskrivningar

• Beslut om utmätning från Kronofogden

• Beslut från Arbetsförmedlingen om rekvirering av arbetsgivarstöd

• Inkomstförfrågan från Försäkringskassan

• A1-intyg

• Beslut från Forskarskattenämnden
(kan även skickas in av arbetstagare)

• Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
(kan även skickas in av arbetstagare)

• Uppsägning av löneväxling

Uncategorized 0